Elektrodeiyonizasyon sistemleri, besleme suyunda bulunan iyonların giderilmesini sağlayan, ultra saf su üretmek amacıyla kullanılan su saflaştırma yöntemlerinden birisidir. Bu sistemler rejenerasyon kimyasalına ihtiyaç duymadan, doğru akımı, iyon seçici reçineyi ve iyon seçici membranları hibrit bir şekilde kullanarak, su saflaştırma işlemini gerçekleştirir. EDI sistemleri anot ve katot bölümlerini ayıran iyon değiştirici membranlar ve bu membranlar arasına yerleştirilen iyon değiştirici reçinelerden oluşmaktadır.

Anot ve katotlar ile oluşturulan elektirik akımı sayesinde besleme suyunda bulunan iyonlar reçine yatağına gönderilir, ardından iyonlar drenaja gönderilerek besleme suyundan ayrıştırılır. Elektrik akımı aynı zamanda su moleküllerini hidrojen (H+) ve hidroksil (OH-) iyonlarına ayırır. Bu iyonlar reçine yatağını sürekli rejenere eder. EDI sistemleri, ters ozmos sistemlerinin ürün suyunda düşük miktarda bulunan iyonları gidererek ultra saf su haline getirir.

ELEKTRODEİYONİZASYON (EDI) SİSTEMLERİNİN AVANTAJLARI

  1. EDI klasik karma yatak (Mixed Bed) ünitelerinin yerine geçen çevre dostu bir teknolojidir.
  2. Silika ve bor gibi sudan giderimi zor olan iyonları dahi sıfıra yakın değerlere getirir.
  3. Sistem kendi kendini yeniler ve sürekli sabit bir akım ile çalıştığında aynı saflıkta su üretmeye devam eder.
  4. Karışık yataklı sistemlerde bu durum tam tersine, rejenerasyon öncesi ve sonrasında sürekli olarak suyun değerleri farklılık gösterir.
  5. Ön arıtma ve ters ozmos ile birlikte EDI sistemi kullanıldığında %99.9 oranı veya üzerinde iyon giderimi sağlar.
  6. EDI sistemleri kesintisiz arıtma sağlar

ELEKTRODEİYONİZASYON (EDI) SİSTEMLERİNİN KULLANIM ALANLARI

EDI Sistemini Kimler Kullanır ? EDI Sistemi Ne Amaçla Kullanılır ?
Enerji Sektörü Güneş panallerinin temizlenmesinde, enerji üretiminde ve soğutma sularında saf su kullanılmaktadır
Yüzey İşlem Sektörü Kimyasallarının cinsine göre durulama banyolarında kullanılacak suyun saf veya yumuşak olması gereklidir. Yüzey işlemin başarılı olması durulamanın iyi yapılmasına bağlı olduğundan burada kullanılan su karakteri önemlidir.
Kimyasal Madde Üretimi Kimyasal ürünlerin bileşimlerinin oluşturulması sırasında kullanılan su saflığı ürünlerin kalitesini büyük oranda etkiler
Elektronik Cihazların Üretimi Elektronik ürünlerin durulama sularının metalle tepkimeye girme ihtimallerinin ortadan kaldırılması için suyun tamamen saf olması şarttır.
Laboratuvar Deneylerin doğruluğu, deney sırasında kullanılan malzeme ve materyallere bağlı olduğu kadar, kullanılan suyun saf olmasına da bağlıdır.