Ters ozmoz su arıtmada kullanılan en yaygın sistemlerden bir tanesidir. Ters ozmoz teknolojisi sektörde bilinen en hassas membran filtrasyon sistemidir.Ters osmoz atık suyun yeniden kullanılabilmesi için daha çok endüstriyel alanda kullanılan bir yöntemdir.Suda bulunan her tür yabancı maddenin sudan ayrıştırılması için kullanılan konvansiyonel yöntemlerin başında reverse osmosis sistemleri gelir. Ters ozmoz veya ters osmoz diye de adlandırılan bu yöntem çapraz akışa sahip membran filtrelerin su akışına ve hidrobasınca karşı fiziki bir engel oluşturmasıyla gerçekleşir. Ozmotik basıncı tersine çevirme işlemidir. Bu işlemi gerçekleştiren sisteme ise ters ozmoz reverse osmosis cihazı denir.
Parametreler Örnek Kuyu Suyu Değerleri Reverse Osmosis Sonuçları Performans %
Arsenik(As ug/l) 120 0,63 -99,48
Kadmiyum (Cd ug/l) 10 0,5 -95,00
Civa (Hg ug/l) 2 0,1 -95,00
Kurşun (Pb ug/l) 1 0,05 -95,00
Bakır (Cu mg/l) 4 0,1 -97,50
Alüminyum (Ai mg/l) 0,21 0,01 -95,24
Klorür (Cl mg/l) 287 22 -92,33
Nitrat (NCV mg/l) 55 1 -98,18
Sülfat (SO f mg/l) 289 6 -97,92
Nitrit (N02 mg/l) 0,61 0,1 -83,61
İletkenlik (uS/om) 3500 32,2 -99,08
Toplam Sertlik (CaC03 mg/l) 640 23 -96,41
pH 7 7

Reverse osmosis su arıtma işlemlerinde oldukça hassas membran filtreler kullandığından sudaki yabancı maddeler önceden mümkün olduğunca temizlenmelidir. Ters osmoz veya reverse osmosis cihazından önce gerekliyse kum filtresi, karbon filtresi, su yumuşatma cihazı kurulmalı ve (ters ozmos) reverse osmosis cihazına ön arıtma işleminden geçmiş su verilmelidir.

Reverse osmosis cihazı tasarımı için mutlaka uzman bir kişi tarafından projelendirme yapılmalıdır. Ters ozmoz cihazı projelendirilmesi uzmanlar tarafından yapılmamış tasarım ve imalatlar kullanıcısına uzun vadede sorun teşkil edebilir. Proje safhasını etkileyen kriterler;

 1. Arıtılacak su kalitesi/analizi
 2. Suyun ne amaçla ne kalitede saflaştırılacağı
 3. Günlük su saflaştırma ihtiyacıdır.

Reverse osmosis işlemi sıralaması şu şekildedir. Öncelikle membranlara zarar verme ihtimali olan, tortu, klor ve kirecinden arındırılır. Reverse osmosis cihazı girişine kadar en az 2-3 bar basınçlandırılarak ters ozmoz sistemine giriş yapılır. Burada kartuşlu su filtrelerinden 5 mikron hassasiyetle son filtreleme yapılır ve arkasından suya antiskalant kimyasalı dozlanır. Kimyasal dozajı otomatik pompalarla yapılır. İşlemden geçmiş su yüksek basınç pompası sayesinde proje tasarımında öngörülmüş basınca yükseltilir ve membranlara pompalanır. Membran hidrolik basınca karşı fiziki bir engel oluşturur ve membranın içinden sadece su molekülleri geçebilir. Konsantre olan taraftaki iyonlar ise bir miktar suyla birlikte sürekli olarak deşarj edilir.

MAYER Reverse Osmosis Cihazının Üstün Yanları
 1. Her tür suyu arıtmada kolaylık,
 2. İyonları %99’a varan oranda giderme,
 3. İşletme kolaylığı,
 4. Sessiz çalışma,
 5. Atıksuyunu doğrudan kanala verebilme avantajı,
BAZI SEKTÖRLERDE REVERSE OSMOSİS (Ters Ozmoz) KULLANIM ALANLARI EN ÇOK SATILAN KAPASİTELER
Kimya-Kozmetik-Boya-Akaryakıt Doğrudan ürün formülünde, Elektrostatik Toz Boyada 15-30-50-200 m3/gün
Cam Sanayi Lamine, Yıkama, Rodajlama hatlarında 5-10-20-100 m3/gün
Metal Sanayi Durulama, İşleme, Kaplama hatlarında, İndiksiyon Ocaklarında, Dökümhanelerde, Kataforezde 20-50-100-300 m3/gün
Medikal ve İlaç Sektöründe Ultrasafsu öncesinde, ürün formülünde, otoklavlarda 2-5-10-20 m3/gün
Seramik-Taş-Toprak Ürünlerinde Çamur Hazırlama, Sır Kaplamada 10-30-100 m3/gün
Turizm Sektöründe Otellerde Kullanım ve İçme Suyu 10-30-100-500 m3/gün
Gıda Sektöründe Ürün Hazırlamada, Cateringlerde 10-20-50-100 m3/gün
İnşaat Sektöründe Şantiyelerde, Projelerde 20-50-100 m3/gün
Enerji Sektöründe Türbinlerde, Soğutma Sularında 50-100-500 m3/gün
Otomotiv Sanayi Yıkama, Kaplama, Boyama Hatlarında 50-100-200 m3/gün
Tekstil ve Deri Sektöründe Sıcak Su ve Boya Hatlarında, Kazanlarda 20-50-100 m3/gün
Kağıt Baskı Matbaa Sektörü Baskı Hazırlığında 5-10-20 m3/gün
Kağıt Baskı Matbaa Sektörü Baskı Hazırlığında 5-10-20 m3/gün
Isıtma Soğutma Sektörü Besleme Suyu 10-20-50 m3/gün
Reverse Osmosis Yada Ters Ozmoz Nedir ?

Reverse Osmosis, ya da diğer adıyla ters osmoz, yarı geçirgen Reverse Osmosis Membranına alçak basınç altında kuvvet uygulayarak suyun demineralize veya deiyonize edilmesi işlemlerine verilen genel addır.

Ters Osmoz Reverse Osmosis sistemlerinin kullanım amacını anlayabilmek için öncelikle osmosis süreçlerinin ne olduğunu anlaşılması gerekmektedir.

Osmoz süreçleri doğada gerçekleşen doğal bir süreçtir. Bitki köklerinin topraktan su emme yöntemi olan osmoz, suyun tuz çözeltisinden salin çözeltisine hareket etme eğiliminin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

Az önce de belirttiğimiz gibi suyun hareket eğilimi doğal koşullarda her zaman az yoğunluklu çözeltiden yüksek yoğunluklu çözeltiye geçiş şeklindedir. Örneğin farklı konsantrasyonlara sahip iki tuz çözeltisi arasına yarı geçirgen bir zar yerleştirdiğimizde suyun düşük konsantrasyondan yüksek konsantrasyona doğru geçiş yapmaya başladığını görebiliriz.

Yarı geçirgen membran olarak tanımlanan madde, bazı atom ve moleküllerin geçişine izin veren ancak bunun dışındaki tüm atomik ve moleküler bileşimlerin geçişini engelleyen bir maddedir. Bu işlemi çok küçük gözeneklere ve yüksek sürtünme katsayısına sahip bir karbon bileşimi sayesinde gerçekleştirir.

Bu noktaya kadar açıklamaya çalıştığımız çalışma süreci doğada gördüğümüz osmoz sürecidir. Bu süreci tersine işleterek endüstriyel veya içme amaçlı su üretilmektedir. Bunu sağlamak için membran tabakasına bir enerji uygulanarak suyun, yüksek konsantrasyondan düşük konsantrasyona (Hatırlayacağınız üzere doğal süreçte düşükten yükseğe geçiş yapmaktadır.) geçiş yapmaya zorlanır. Böylece su içerisindeki ağır metal ve su moleküllerinden daha büyük molekülleri dışarıda bırakarak sadece su moleküllerinin geçiş yapması sağlanmaktadır.

Ters Ozmoz ve Reverse Osmosis Kalitesini Etkileyen Etmenler ?
 1. Besleme Basıncı
 2. Geçirgenlik Basıncı
 3. Konsantrasyonun Uyguladığı Basınç
 4. İletkenlik Değeri
 5. Permeasyon İletkenliği
 6. Besleme Akışı
 7. Geçirgenlik Oranı
 8. Sıcaklık
Akademik Alanda RO Araştırmaları
Reverse osmosis cihazları pekçok farklı alanda ve amaçla kullanılmaktadır. Örnek olarak ABD’deki Texas Universitesi’nde yapılan bir araştırmada ters ozmoz su arıtma sisteminin bugünkü kullanımı ve gelecekteki kullanım alanlarına yönelik detaylı bir araştırması bulunmaktadır.
Reverse osmosis sistemine geleceğin su kaynağı olarak bakıldığından, pek çok farklı akademik araştırmaya konu olmuştur. Her bir araştırmayı takip eden Mayer Kimya mühendisleri, güncel teknolojileri hızla kendi ters ozmoz cihazlarına uygulamaktadır.Kapasiteler ve diğer teknik detaylar için katalogumuzu inceleyebilirsiniz.