Birçok ürünün imalinde, laboratuvarlarda, ilaç sanayinde, elektronik devre yıkamalarında, hassas yüzey kaplama işlerinde, moleküler ürünlerde vb. alanlarda ihtiyaç duyulan ultra saf suyu imal edilen son derece hassas sistemlerdir. Sistemler sudaki tüm fiziksel, kimyasal ve biyolojik safsızlıkları giderir. Konvansiyonel sistemlerde bu işlemler için birçok farklı ekipmanı kullanmak gerekirken MAYER ultra saf su cihazları bunu kompakt tek yapı içinde gerçekleştirir. Cihaz genelde Tip1 kalitede ultra saf su üretirken bazı modellerimizde aynı cihazdan Tip1,2,3,4 kalitede su almak mümkündür.

ULTRA SAF SU DEĞERLERİ Tip 1 Tip 2 Tip 3 Tip 4
İletkenlik 0.055 µS/cm 1.0 µS/cm 2.5 µS/cm 5.0 µS/cm
Elektriksel Direnç 18.2 MOhm/cm 1.0 MOhm/cm 0.4 MOhm/cm 0.2 MOhm/cm
PH 5.0 – 8.0 5.0 – 8.0 5.0 – 8.0 5.0 – 8.0
Toplam Organik Karbon(TOC), max, µg/L 50 50 200 Limit Yok
Sodyum µg/L 1 5 10 50
Chlorides µg/L 1 5 10 50
Toplam Silika, max, µg/L 3 3 500 Limit Yok
Heterotrophik Bakteri 10/1000 mL 10/100 mL 100/10 mL
Endotoksinin, EU/mlB 0.03 0.25 N/A

*Ölçüm ve Test Sıcaklığı : 25°C (77°F, 298.15°K)

Ultra saf su cihazı seçimi mutlaka uzman bir ekip tarafından ve kullanım yeri özellikleri gözönüne alınarak yapılmalıdır. Sistemin tasarımını yapacak kişinin aşağıdaki bilgileri bilmesi gerekir.

  1. Suyun kullanım amacını,
  2. Günlük ve anlık su ihtiyacını,
  3. Arıtılacak suyun özelliklerini/analizini

Ultra saf su cihazında arıtılacak olan su öncelikle fiziksel olarak filtrelenir. Fiziksel filtreler 1 µ hassasiyetindedir. Daha sonra TOC filtreleri vasıtasıyla 2. aşama tamamlanır. Sudaki çöözünmüş maddeler reverse osmosis membranı sayesinde arıtıldıktan sonra sırasıyla ileri arıtma sisteminden geçen su ultra saf su haline dönüşür. Sistem devre elemanlarının zamanında değiştirilmesi haricimde bakıma ve müdahaleye ihtiyaç duymadan çalışır.

MAYER Deiyonize Cihazının Üstün Yanları
  1. Reverse Osmosis sistemine göre daha az atıksu
  2. Endüstriyel suları arıtmada kolaylık,
  3. İyonları %99’a varan oranda giderme,
  4. Sıfıra yakın elektrik tüketimi

Ultra saf su cihazları konusunda kapasite ve diğer teknik detaylar için katalogumuzu inceleyebilirsiniz.