Daha yaşanır bir çevre ile birlikte üretim anlayışı ve firmaların hem maliyet azaltma hem çevre zararlarını engelleme politikaları ayrıca su kaynaklarının azalması endüstride kullanılan suların geri kazanılması ihtiyacını arttırmıştır. Atık su arıtma ve su geri kazanım sistemleri hem maliyet hem çevreye sağladığı katkı avantajıyla kurumların bazı durumlarda kurtarıcısı olmaktadır.

TÜRKİYE SU KULLANIM RAPORU (SEKTÖREL)
Tarih 2012 2023 ( ÖNGÖRÜLEN)
Sanayi 5.000.000.000 m3 22.000.000.000 m3
İçme Kullanma Suyu 7.000.000.000 m3 18.000.000.000 m3
Tarım Sulama Suyu 32.000.000.000 m3 72.000.000.000 m3

Kaynak: http://www.dsi.gov.tr/docs/sunumlar/ust-gnmd-sunumu.pptx?sfvrsn=2 (GM. Akif Özkaldı)

Türkiye sektörel su kullanım raporu 2023 öngörüsünde de belirtildiği üzere özellikle gelişen sanayi ürünlerinin ekonomideki payının ve nüfusun artması su kullanım miktarını %400 civarında arttıracak olması işletmeleri ATIK SU ARITMA SİSTEMLERİNE yöneltmiştir. Mayer özellikle Türkiye’nin coğrafi konumunu da kullanarak bu sistemlerde tüm komşu ülkeleri içine alan pazarlama ağını genişletmiş ve kısa zamanda konunun baş oyuncusu olmuştur. Şuan sadece satış değil, danışmanlık ve proje çalışmalarında da başvuru kaynağıdır.

Atık su arıtma ve su geri kazanım sistemi projesi oluşturan bir ekibin öncelikli olarak şunları bilmesi gerekmektedir.

 1. Geri kazanılacak suyun analizi,
 2. Geri kazanılacak suyun kirleticileri ve miktarları,
 3. Tesisin su tesisatı ve dağıtım şebeke projeleri/keşfi,
 4. Kazanılan suyun nerelerde depolanacağı ve kullanılacağı,
 5. Kazanılan suyun tekrar ne amaçla kullanılacağı,
 6. İşletmenin genel ve özel şartları.

Su geri kazanım ve atık su arıtım sistemleri genelde 3 yöntemle çalışır. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik geri kazanım sistemleri ayrı ayrı veya birlikte değerlendirilir. Mayer su geri kazanım sistemleri suyu sadece ihtiyaç duyulan kalite gözönüne alınarak tasarlanır. Böylece gereksiz maliyet ve işletme zorlukları enaza indirilir.

 • Fiziksel Kirlenme: Genelde parça yıkama, ısıtma/soğutma, kalıp ayırma gibi işlemlerden kaynaklanan kirlenmelerdir.
 • Kimyasal Kirlenme: Yüzey işlem banyoları, ürün formülünde kullanılan sular kimyasal olarak kirlenir.
 • Biyolojik Kirlenme: İnsani kullanım veya açık su kanalları suyu biyolojik olarak kirletir.

MAYER Su Geri Kazanım Sistemlerinin Üstün Yanları;

 1. Hassas su üretimi,
 2. Ekonomik işletme modeli,
 3. İhtiyaca yönelik tasarım,
 4. Çevreye en az atık imkanı,
 5. Düşük maliyetle rakiplerin önüne geçme,
 6. Tüketicide saygı uyandırma,
 7. Tercih edilen firma olma,
 8. Tek ünitede 3 farklı uygulama avantajı,
 9. Düşük işletme maliyeti,
 10. Kolay çalıştırma ve durdurma,
 11. Güncelleme opsiyonu,
 12. Sessiz ve kokusuz çalışma,
 13. Güvenli işletim
BAZI SEKTÖRLERDE SU GERİ KAZANIMI ATIK SUYUN KAYNAĞI GERİ KAZANIM SUYU KULLANIM KAYNAĞI EN ÇOK SATILAN KAPASİTELER
Kimya-Kozmetik-Boya Üretim ve Evsel Tüketim Isıtma, soğutma, bahçe sulama 50-200 m3/gün
Cam Sanayi Rodaj suyu Rodaj hatlarında 10-50 m3/gün
Metal Sanayi Yıkama, soğutma suları Yıkamada, soğutmada, dökümhanede, boryağda 100-500 m3/gün
Enerji Sektöründe Soğutma suları Soğutma kulelerinde 50-200 m3/gün
Tekstil Sanayi Yıkama, boyama suları Isıtmada, bahçe sulamada 10-200 lt/gün
Kağıt Sektörü Isıtma suları Hamur hazırlamada 50-200 m3/gün
Toprak Ürünleri Çamur hazırlama, soğutma Çamur hazırlama, yıkama ve soğutmada 50-300 m3/gün
Plastik Sanayi Soğutma suları Kalıp ayırma, soğutma 20-100 m3/gün

Kapasiteler ve diğer teknik detaylar için katalogumuzu inceleyebilirsiniz.