Ters Ozmoz Reverse Osmosis Ters Osmoz

Ters ozmoz su arıtmada kullanılan en yaygın sistemlerden bir tanesidir. Ters ozmoz teknolojisi sektörde bilinen en hassas membran filtrasyon sistemidir.Ters osmoz atık suyun yeniden kullanılabilmesi için daha çok endüstriyel alanda kullanılan bir yöntemdir.Suda bulunan her tür yabancı maddenin sudan ayrıştırılması için kullanılan konvansiyonel yöntemlerin başında reverse osmosis sistemleri gelir. Ters ozmoz veya ters osmoz diye de adlandırılan bu yöntem çapraz akışa sahip membran filtrelerin su akışına ve hidrobasınca karşı fiziki bir engel oluşturmasıyla gerçekleşir. Ozmotik basıncı tersine çevirme işlemidir. Bu işlemi gerçekleştiren sisteme ise ters ozmoz reverse osmosis cihazı denir.

Parametreler Örnek Kuyu Suyu Değerleri Reverse Osmosis Sonuçları Performans %
Arsenik(As ug/l) 120 0,63 -99,48
Kadmiyum (Cd ug/l) 10 0,5 -95,00
Civa (Hg ug/l) 2 0,1 -95,00
Kurşun (Pb ug/l) 1 0,05 -95,00
Bakır (Cu mg/l) 4 0,1 -97,50
Alüminyum (Ai mg/l) 0,21 0,01 -95,24
Klorür (Cl mg/l) 287 22 -92,33
Nitrat (NCV mg/l) 55 1 -98,18
Sülfat (SO f mg/l) 289 6 -97,92
Nitrit (N02 mg/l) 0,61 0,1 -83,61
İletkenlik (uS/om) 3500 32,2 -99,08
Toplam Sertlik (CaC03 mg/l) 640 23 -96,41
pH 7 7

Reverse Osmosis Cihazları

Reverse osmosis su arıtma işlemlerinde oldukça hassas membran filtreler kullandığından sudaki yabancı maddeler önceden mümkün olduğunca temizlenmelidir. Ters osmoz veya reverse osmosis cihazından önce gerekliyse kum filtresi, karbon filtresi, su yumuşatma cihazı kurulmalı ve (ters ozmos) reverse osmosis cihazına ön arıtma işleminden geçmiş su verilmelidir.

Reverse osmosis cihazı tasarımı için mutlaka uzman bir kişi tarafından projelendirme yapılmalıdır. Ters ozmoz cihazı projelendirilmesi uzmanlar tarafından yapılmamış tasarım ve imalatlar kullanıcısına uzun vadede sorun teşkil edebilir. Proje safhasını etkileyen kriterler;

 1. Arıtılacak su kalitesi/analizi
 2. Suyun ne amaçla ne kalitede saflaştırılacağı
 3. Günlük su saflaştırma ihtiyacıdır.

Reverse osmosis işlemi sıralaması şu şekildedir. Öncelikle membranlara zarar verme ihtimali olan, tortu, klor ve kirecinden arındırılır. Reverse osmosis cihazı girişine kadar en az 2-3 bar basınçlandırılarak ters ozmoz sistemine giriş yapılır. Burada kartuşlu su filtrelerinden 5 mikron hassasiyetle son filtreleme yapılır ve arkasından suya antiskalant kimyasalı dozlanır. Kimyasal dozajı otomatik pompalarla yapılır. İşlemden geçmiş su yüksek basınç pompası sayesinde proje tasarımında öngörülmüş basınca yükseltilir ve membranlara pompalanır. Membran hidrolik basınca karşı fiziki bir engel oluşturur ve membranın içinden sadece su molekülleri geçebilir. Konsantre olan taraftaki iyonlar ise bir miktar suyla birlikte sürekli olarak deşarj edilir.

Reverse Osmosis Su Arıtma Cihazı

MAYER Reverse Osmosis Cihazının Üstün Yanları;

 1. Her tür suyu arıtmada kolaylık,
 2. İyonları %99'a varan oranda giderme,
 3. İşletme kolaylığı,
 4. Sessiz çalışma,
 5. Atıksuyunu doğrudan kanala verebilme avantajı,
Mayer Reverse Osmosis Cihazı

BAZI SEKTÖRLERDE REVERSE OSMOSİS (Ters Ozmoz) KULLANIM ALANLARI EN ÇOK SATILAN KAPASİTELER
Kimya-Kozmetik-Boya-Akaryakıt Doğrudan ürün formülünde, Elektrostatik Toz Boyada 15-30-50-200 m3/gün
Cam Sanayi Lamine, Yıkama, Rodajlama hatlarında 5-10-20-100 m3/gün
Metal Sanayi Durulama, İşleme, Kaplama hatlarında, İndiksiyon Ocaklarında, Dökümhanelerde, Kataforezde 20-50-100-300 m3/gün
Medikal ve İlaç Sektöründe Ultrasafsu öncesinde, ürün formülünde, otoklavlarda 2-5-10-20 m3/gün
Seramik-Taş-Toprak Ürünlerinde Çamur Hazırlama, Sır Kaplamada 10-30-100 m3/gün
Turizm Sektöründe Otellerde Kullanım ve İçme Suyu 10-30-100-500 m3/gün
Gıda Sektöründe Ürün Hazırlamada, Cateringlerde 10-20-50-100 m3/gün
İnşaat Sektöründe Şantiyelerde, Projelerde 20-50-100 m3/gün
Enerji Sektöründe Türbinlerde, Soğutma Sularında 50-100-500 m3/gün
Otomotiv Sanayi Yıkama, Kaplama, Boyama Hatlarında 50-100-200 m3/gün
Tekstil ve Deri Sektöründe Sıcak Su ve Boya Hatlarında, Kazanlarda 20-50-100 m3/gün
Kağıt Baskı Matbaa Sektörü Baskı Hazırlığında 5-10-20 m3/gün
Isıtma Soğutma Sektörü Besleme Suyu 10-20-50 m3/gün
Makine Sanayi Suyla Çalışan Makinelerde 5-10-20 m3/gün

Reverse Osmosis ya da Ters Osmoz Nedir?

Reverse Osmosis, ya da diğer adıyla ters osmoz, yarı geçirgen Reverse Osmosis Membranına alçak basınç altında kuvvet uygulayarak suyun demineralize veya deiyonize edilmesi işlemlerine verilen genel addır.

Ters Osmoz Reverse Osmosis sistemlerinin kullanım amacını anlayabilmek için öncelikle osmosis süreçlerinin ne olduğunu anlaşılması gerekmektedir.

Osmoz süreçleri doğada gerçekleşen doğal bir süreçtir. Bitki köklerinin topraktan su emme yöntemi olan osmoz, suyun tuz çözeltisinden salin çözeltisine hareket etme eğiliminin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

Az önce de belirttiğimiz gibi suyun hareket eğilimi doğal koşullarda her zaman az yoğunluklu çözeltiden yüksek yoğunluklu çözeltiye geçiş şeklindedir. Örneğin farklı konsantrasyonlara sahip iki tuz çözeltisi arasına yarı geçirgen bir zar yerleştirdiğimizde suyun düşük konsantrasyondan yüksek konsantrasyona doğru geçiş yapmaya başladığını görebiliriz.

Yarı geçirgen membran olarak tanımlanan madde, bazı atom ve moleküllerin geçişine izin veren ancak bunun dışındaki tüm atomik ve moleküler bileşimlerin geçişini engelleyen bir maddedir. Bu işlemi çok küçük gözeneklere ve yüksek sürtünme katsayısına sahip bir karbon bileşimi sayesinde gerçekleştirir.

Bu noktaya kadar açıklamaya çalıştığımız çalışma süreci doğada gördüğümüz osmoz sürecidir. Bu süreci tersine işleterek endüstriyel veya içme amaçlı su üretilmektedir. Bunu sağlamak için membran tabakasına bir enerji uygulanarak suyun, yüksek konsantrasyondan düşük konsantrasyona (Hatırlayacağınız üzere doğal süreçte düşükten yükseğe geçiş yapmaktadır.) geçiş yapmaya zorlanır. Böylece su içerisindeki ağır metal ve su moleküllerinden daha büyük molekülleri dışarıda bırakarak sadece su moleküllerinin geçiş yapması sağlanmaktadır.

Ters Ozmoz ve Reverse Osmosis Kalitesini Etkileyen Etmenler?

 1. Besleme Basıncı
 2. Geçirgenlik Basıncı
 3. Konsantrasyonun Uyguladığı Basınç
 4. İletkenlik Değeri
 5. Permeasyon İletkenliği
 6. Besleme Akışı
 7. Geçirgenlik Oranı
 8. Sıcaklık

Akademik Alanda RO Araştırmaları

Reverse osmosis cihazları pekçok farklı alanda ve amaçla kullanılmaktadır. Örnek olarak ABD'deki Texas Universitesi'nde yapılan bir araştırmada ters ozmoz su arıtma sisteminin bugünkü kullanımı ve gelecekteki kullanım alanlarına yönelik detaylı bir araştırması bulunmaktadır. Araştırmaya ait detaylar için aşağıdaki bağlantıyı inceleyebilirsiniz.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135409001547

Reverse osmosis sistemine geleceğin su kaynağı olarak bakıldığından, pek çok farklı akademik araştırmaya konu olmuştur. Her bir araştırmayı takip eden Mayer Kimya mühendisleri, güncel teknolojileri hızla kendi ters ozmoz cihazlarına uygulamaktadır.

Kapasiteler ve diğer teknik detaylar için katalogumuzu inceleyebilirsiniz.

İleri su şartlandırma yöntemlerinin en hassası reverse osmosis yani Türkçe'deki ifadesiyle ters ozmoz cihazıdır.Suyun bitkilerin içinde herhangi bir pompa olmadan köklerden yapraklara kadar ulaşması Osmotik basınç adı verilen bir tabiat olayı sayesinde gerçekleşir. Burda su az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru bilinen bir enerji türünü kullanmadan hareket eder.

Reverse Osmosis cihazları bu osmotik basıncı tersine çevirerek çalışır . Basınç pompası sayesinde oluşan yüksek basınç yarı geçirgen bir membran filtreye uygulanırsa suyun saf kısmı membran filtrenin üretim kısmına geçerken, bakteri, pirojen, organik madde, ve iyonlar atık kısmında kalır ve deşarj edilir. Böylece suda bulunan anyon ve katyon iyonlar dahil safsızlığı bozan parametreler %95-98 oranında uzaklaştırılır.

Doğal su kaynaklarının nüfus vb etkiler nedeniyle hergün biraz daha kirlenmesi, reverse osmosis cihazlarına duyulan ihtiyacı arttırmaktadır. Tuzlu deniz suları veya kötü kaliteli kuyu suları içme veya endüstriyel amaçlı kullanılmak istendiğinde en başarılı yöntem olan ters osmoz kullanılmalıdır. Bu ünitelerin çalışma metodu,  osmotik basıncın ters işleyişi şeklindedir. Yarı seçici bir zarla ayrılmış olan, az yoğun fazdan, daha iyonlu yoğun faza su moleküllerinin yüksek basınçla sıkıştırılarak hareket ettirilmesi şeklinde açıklanır.

Ünitenin en önemli parçası membran filtredir. Çarpraz akış prensibiyle su hem dikey hem yatay olarak membran içinde ilerler. İlelreme esnasında suyun saf kısmı, ayrıştırılarak temiz su çıkışına, yoğun kirli kısmı ise atık deşarj hattına  yönlendirilir ve buradan atılır. Membran gözeneklerinin tıkanma süresi bu sayede uzatılmış olur.  

Reverse osmosis cihazları suyun iletkenlik değerini %95-98 oranında düşürür. Eğer bu değer arzu edilen değerden yüksekse Deiyonizer veya 2 kademeli ters ozmoz cihazı kullanılır.

Reverse osmosis cihazları düşen yatırım ve işletme maliyetleriyle pazarını sürekli arttırmaktadır. Mayer Kimya bu pazardaki en iyi teknolojiyi müşterilerine en üst hizmetle sunar. Sektörün en yoğun arge çalışması yapan firması olarak uygun ters ozmoz seçimi yapılmasının önemini vurguluyoruz.

Reverse Osmosis seçimi oldukça detaylı bir işlem olduğundan ve çoğu zaman ön arıtım cihazlarına ihtiyaç duyduğundan mutlaka personelimizden teknik destek almanızı tavsiye ederiz.

Reverse Osmosis Fiyatı

Reverse osmosis su arıtma sistemlerinin fiyatları için bizimle iletişim kurarak fiyat teklifi alabilirsiniz.

Reverse osmosis su arıtma sistemlerinin fiyatları oldukça değişkenlik göstermektedir. Bunun en temel sebebi ürün kalitesi, marka kalitesi ve servis desteğinin kalitesidir. Bir reverse osmosis sistemi tercih ederken özellikle servis kalitesine çok dikkat edilmelidir. Çünkü yeterince iyi servis desteği olmayan sistemler size sorun çıkaracak ve cihazlardan alacağınız verimi önemli ölçüde düşürecektir. Ayrıca bu sistemler çok hassas filtreleme yapması ve endüstride de sıklıkla tercih edilmesi sebebiyle bakıma ve periyodik filtre değişimlerine muhtaçtır. Reverse osmosis sistemlerinin fiyatlarını belirleyen en önemli unsur bu sebeple servis desteğidir.

Reverse Osmosis Su Arıtma Cihazı

Reverse osmosisli su arıtma cihazları kaliteli ve sağlıklı su temininde en uygun maliyetli çözümdür. Günümüzün su arıtma teknikleri arasında geniş bir yer tutan bu sistem ile su içerisindeki tüm maddeler sudan uzaklaştırılır. Çok küçük gözeneklere sahip membran filtesinden su molekülleri dışında hiçbir madde geçememektedir. Bu da reverse osmosis siteminin su arıtmada ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Endüstride reverse osmosis kullanımı ise üretim süreçlerinde gerekli olan suyu elde etmek için kullanılmaktadır. Özellikle saf su ihtiyaçlarında öne çıkan bu sistem kısa sürede yüksek hacimde su gereksinimlerini karşılayabilmektedir. Endüstriyel reverse osmosis su arıtma sistemleri için firmamızdan detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Reverse Osmosis Kurulumu

Bir reverse osmosis su arıtma cihazına sahipseniz ve kurulumunu yapmak istiyorsanız bu oldukça basittir. Genel olarak evsel sistemler tamamen çalışmaya hazır halde gelir ve şebeke suyuna bağlantısı yapıldığı andan itibaren başka bir işleme gerek olmadan çalışmaya başlarlar. Endüstriyel reverse osmosis su arıtma sistemlerinde ise kurulum için servisten yardım almanız çok daha iyi olacaktır. Çünkü bu sistemler yüksek hacimde çalışması için tasarlanmış ve her detayı ince bir hesap üzerine kurulu sistemlerdir. Bu sebeple endüstriyel sistemlerinin sistemi satın aldığınız firma servisi tarafından kurulması daha iyi olacaktır.

Reverse Osmosis Filtre Fiyatları

Ters ozmoz su arıtma sistemleri ve reverse osmosis filtre fiyatları genel olarak ucuz olup özellikle standart filtre kullanılan cihazlarda her yerde bulunabilmesi sayesinde temin etmek oldukça kolaydır. Reverse osmosis su arıtma cihazlarına sahipseniz bize ulaşarak filtrelerimiz için fiyat teklifi alabilir ayrıca ücretsiz servis desteğimizle cihazınıza montajının yapılmasını da sağlayabilirsiniz.

Reverse Osmosis Zararları

Reverse osmosis su arıtma sistemlerinin herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Periyodik bakımları yapıldığı sürece çok uzun yıllar tam verim ile sağlıklı bir şekilde kullanılabilmektedir. Ayrıca reverse osmosis yöntemi ile su arıtma tekniğinde hiçbir zararlı sistemden geçemediğinden doğal kaynak sularından çok daha sağlıklı olduğu söylenebilir.

Reverse Osmosis Çalışma Prensibi

 • Şebeke suyuna bağlantı ile gelen su ilk olarak gözenekleri beş mikron civarında olan ön filtreye gelir bu filtrenin görevi sudaki tozu, kumu, yosunu, böceği bu tarz kirlilikleri tutar.
 • Buradan arınarak çıkan su aktif karbon filtreye gelir bu filtre sudaki kloru ve eğer varsa gazal kokuları tutar.
 • Klordan temizlenen su bakterilerin ve bir mikrondan büyük asılı partiküllerin tutulduğu sediment filtre ile buluşur bu sayede suyumuz iyice berrak bir hal alır fakat suyumuz hala yar temizlenmiş durumdadır
 • Buradan membrana geçer burası yarı geçirgen bir zar görevi görür buradan sadece temiz su geçebilir diğer pis olan atıklar kanalizasyon borusuna gider membrandan çıkan su gerçek sağlıklı içme suyudur.
 • Mayer Kimya'nın reverse osmosis su arıtma cihazları ve endüstriyel amaçlı reverse osmosis sistemleri, fiyat, kalite ve performans üçgeninde en yüksek orana sahip ürünlerdir. Oluşturduğumuz sistemler uzun yıllar pek çok firmanın su ihtiyacını karşılamış ve sektördeki pek çok büyük ölçekli kuruluşta halen kullanılmaya devam etmektedir.

  SİSTEMLER

  Saf Su Sistemleri
  Genel Su Arıtma Sistemleri
  Dezenfeksiyon Sistemleri
  İçme Suyu Sistemleri
  Su Arıtma Kimyasalları
  Su Arıtma Mineralleri

  Mayer Su Arıtma - Her Hakkı Saklıdır. 2016 ©

  ters ozmoz